Home

EPRA NRV

EPRA NRV stands at €6.2bn equating to EPRA NRV per share of €53.09 €2.5bn successfully refinanced year-to-date thus further improving debt KPIs ESG firmly anchored in the long-term strategy with target for reduction of CO 2 emissions by 50% until 203 Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 9,54 euro (10,06). Trots rådande världsläge, med en pågående pandemi, har bolagets affärsverksamhet och resultat utvecklats stabilt och enligt plan under inledningen av 2021, skriver vd:n John Malmström Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 106,42 kronor per aktie den 31 mars. Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning. Under perioden har bolaget tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Region Halland på en idag vakant yta om 600 kvadratmeter Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 183,3 kronor (169,8). - Koncernens resultat och likviditet har utvecklats fortsatt positivt under den gångna perioden. Koncernen har hittills inte påverkats av den pågående covid-19 pandemin

PAREF – FULL YEAR RESULTS 2020 - PAREF Groupe

Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 41 525 mkr (37 505), motsvarande 31,23 kr (28,21) per aktie. PROGNOS FÖR 2021 För helåret 2021 beräknas resultat per stamaktie A och B bli 5,15 kr. Ilija Batljan Verkställande direktör och grundare. Bilaga: Delårsrapport januari - mars 202 Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 157,65 kronor (111,45). - Under första kvartalet har aktiviteten i marknaden varit hög och bolaget bedömer möjligheterna som goda att, genom goda kontakter med potentiella rådgivare och säljare av fastigheter inom Logistris segment, kunna genomföra tilläggsförvärv som är positiva för bolaget, kommenterar vd Ulf Attebrant Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 104,38 kronor per aktie (78,84). Bolaget ökade antalet förvaltade lägenheter till 3 103 (2 510) per den 31 mars. Under det första kvartalet 2021 ökade vi tillväxttakten ytterligare. Sammantaget ökade fastighets- och projektportföljen med 1 000 bostäder

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 15,3 kronor (11,82). Värdeutvecklingen på våra fastigheter har varit fantastisk, precis som förväntat. Svensk ekonomi och svensk välfärd står sig mycket stark vilket skapar fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden skola, vård och offentliga kontor, kommenterar VD:n Fredrik Brodin EPRA NRV, som exkluderar utspädning från bolagets konvertibellån om 28,21 kr per aktie men inkluderar 4,3 miljarder i goodwill, ger det högsta värdet. Dock menar vi att bolagets rapporterade EPRA NTA på 20,86 kr per aktie, som exkluderar goodwill och inkluderar utspädningseffekten, är ett bättre och mer jämförbart substansvärde, skriver DNB EPRA NRV (Net Reinstatement Value) Diese Kennziffer beschreibt ein bestandshaltendes Unternehmen, das grundsätzlich keine Immobilien verkauft und auf den Werterhalt des Portfolios konzentriert ist (never sell assets). Der wesentliche Unterschied zum NTA Konzept ist,.

EPRA NRV CALCULATION 30.9.2020 44.8 Fair value of services 4.5 EPRA NRV 49.4 EPRA NRV per share (EUR) 8.30 Source: Company data The Service segment has low capital needs and good scalability, as the company intends to expand into real estate funds, where it hopes to utilise its existing real estate investor base of around 10,000 clients EPRA NRV was EUR 7.60 per share, down from EUR 8.30 at the end of Q3. The distribution of Ovaro shares had a EUR 0.54 per share negative impact on EPRA NRV. The Services business accounted for 20% of EPRA NRV and Real Estate for 80% EPRA NRV increased by 4% q/q, up to EUR 7.90, boosted by the acquisition of Juhola Asset Management. Solidity remained strong at 52%, which is important given the growing development pipeline. Investors House reintroduced its financial guidance on 7 May and now expects the operating result t Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 111,32 kronor (106,53). Koncernens verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning med fullt uthyrda fastigheter. Det minskade förvaltningsresultatet jämfört med motsvarande period 2020 förklaras till stor del av ökade snöröjningskostnader för fastigheten i Umeå, skriver bolaget i rapporten We find the 39% EPRA NRV discount attractive. The stock is trading 39% below its EPRA NRV (peer group at a 16% premium) and at 9.5x 2021e P/FFO. Our fair value range of SEK31-42/share suggests a P/FFO of 10-13.5x on our 2022e, while peers Cibus, NP3 and Nyfosa are at 14.7x (based on consensus)

Substansvärde, mätt i EPRA NRV per aktie, låg på 12,2 euro (11,6). Flytten till Stockholmsbörsen planeras fortfarande att ske under första halvåret 2021. Vi har en stadig ström av prospekt på fastigheter som är- eller kommer att bli till salu EPRA NRV, som exkluderar utspädning från bolagets konvertibellån om 28:21 kronor per aktie men inkluderar 4,3 miljarder i goodwill, ger det högsta värdet. Dock menar vi att bolagets rapporterade EPRA NTA på 20:86 kronor per aktie, som exkluderar goodwill och inkluderar utspädningseffekten, är ett bättre och mer jämförbart substansvärde, skriver DNB - EPRA NRV stood at €4.3bn, €5.5bn post rights issue and Consus equating to pro-forma EPRA NRV per share of €45.96 - Fair value of portfolio increased by +2.3% mainly outside Berlin given the rent freeze. Revaluation amidst Covid-19 shows resilience of residential real estate - Reconfirmation of full year 2020 guidanc

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor: 215,80: 202: Konsensusdata från Factset. Relaterade artiklar. Fastigheter Fastighet Podd #87 - Fastigheter i fokus 23 april. Rekord i studion när Peter Benson, Daniel Zetterberg, Alexander Heino. EPRA NRV was €5,004 million as at 31 March 2021, versus €5,118 million as at 31 December 2020. The small decrease of EPRA NRV was driven by the above changes in the Group's equity attributable.

Adler Group S.A. reports resilient Q1 2021 financial ..

Fleming Properties rapporterar små resultatförändringar

Näringsliv Börs Sv

Beställ nytt lösenord Skriv in den e-postadress som du angav när du registrerade dig som användare så skickar vi dig en engångslänk där du kan skapa ett nytt lösenord EPRA NRV EPRA NRV är långsiktigt substansvärde och definieras som redovisat eget kapital enligt balansräkningen med återläggning av räntederivat och upjuten skatt. ESMA ESMA är en oberoende EU-myndighet som ska stärka investerarskyddet och främja stabila och korrekt fungerande finansmarknader Evaluate us thanks to our main EPRA Indicators. Know more about EPRA indicators of Covivio LEG focuses on the asset category affordable housing in Germany and is one of the largest German housing companies with around 145,000 units. By concentrating on one asset category and thus a homogeneous customer group, LEG can implement standardised processes, pool investments and use them target-oriented EPRA NNNAV 2 403.2 2 304.8 Number of outstanding shares (diluted) 15 901 404 15 888 626 EPRA NNNAV per share in CHF 151.15 145.05 EPRA equity (NRV - NTA - NDV) EPRA NRV EPRA NTA EPRA NDV CHF million 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.201

The 2021 BPR Awards will primarily measure how the industry has complied with the disclosure requirements of the October 2019 EPRA BPR Guidelines, which introduced the three new EPRA Net Asset Value metrics (NRV, NTA, NDV) in replacement of EPRA NAV and NNNAV as well as an enhanced CapEx disclosure EPRA KEY RATIOS 31 Dec 2020 31 Dec 2019 EPRA Earnings (Income from property mgmt after tax paid), MSEK 3,080 2,853 EPRA Earnings (EPS), SEK/share 11.25 10.44 EPRA NAV, MSEK 59,271 53,165 EPRA NRV, SEK/share 214 195 EPRA NTA, MSEK 56,793 51,029 EPRA NTA, SEK/share 205 187 EPRA NDV, MSEK 46,570 42,086 EPRA NDV, SEK/share 168 154 EPRA Vacancy rate. EPRA NAV Key Figures The EPRA NAV key figures make adjustments based on the IFRS equity to provide stakeholders with information that is as clear as possible on the fair value of a real estate company's assets and liabilities in various scenarios.. The Net Reinstatement Value (NRV) is calculated based on the assumption that residential properties are never sold EPRA NRV (Net Reinstatement Value) per share grew by 10.7 per cent to EUR 17.55 (15.86). There were 2,619 (1,651) Lumo apartments under construction at the end of the review period. Kojamo owned 35,847 (35,392) rental apartments at the end of the review period EPRA NRV uppgick till 203,8 kr (171,4) Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,4 % (5,7) *Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 74 400 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 43 836 tkr

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet. Hyresintäkterna uppgick till 738 miljoner kronor (781), en minskning med 5,5 procent mot föregående år - EPRA NRV (NAV) slightly decreased to ?5.0 billion (versus ?5.1 billion at the end of 2020) as an increase in equity from additional hybrid issuance and revaluations was offset by share buybacks; - The Group collected 91% of Q1 2021 rent before one-time COVID-19 discounts and 94% after discounts , despite non-essential retailers being closed for the entire period Der EPRA Net Asset Value gibt den Substanzwert oder inneren Wert eines Immobilienunternehmens an. Der Wert berechnet sich auf Basis des Konzerneigenkapitals (vor Minderheiten) bereinigt um Effekte aus der Ausübung von Optionen, Wandelanleihen und anderen Rechten am Eigenkapital sowie um die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente und der latenten Steuern, das heißt bereinigt um.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari

Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per aktie används för att ge intressen-ter information om Atrium Ljungbergs långsiktiga substansvärde per aktie beräk-nat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt. Ersätter EPRA NAV. Medelantal utestående aktier Vägt genomsnittligt antal utestående aktier beräknat enligt IAS 33 Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 220 kr (193) per aktie, en ökning med 14 %. Nettoinvesteringarna uppgick till -9 014 mkr (643), varav 177 mkr (75) avsåg förvärv, 688 mkr (568) ny-, till- och ombyggnationer och -9 879 mkr (0) försäljningar. Nettouthyrningen under perioden uppgick till 40 mkr (99)

K2A ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet

Sådan rörlig kontantersättning ska vara maximerad till motsvarande tio (10) procent av den årliga fasta kontantlönen för samtliga ledande befattningshavare och vara beroende av utfall av mål hänförliga till driftsöverskott, projektuthyrning, positiv nettouthyrning och till ökning av EPRA NRV Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) skall öka med > 10% per år; Soliditeten > 30 %; Belåningsgraden ska över tid inte överstiga 50 %; Räntetäckningsgraden > 2,0 ggr; Fastighets- och projektinvesteringar ska uppnå en investeringsvinst > 20 %; Gå till våra investorsido Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 276,29 kr (208,16). Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten: - I takt med att samhället och våra sätt att leva och konsumera förändras krävs ett genomtänkt och väl fungerande logistiskt nätverk som kan hantera gods och varor smart och som kan anpassas när nya behov uppstår

EPRA NRV and EPRA NTA were both 49p at end-FY20 (Exhibit 15), well above the diluted IFRS NAV of 40p. EPRA NDV of 42p was much closer to the IFRS value, reflecting the crystallisation of deferred tax liabilities that would occur on sale. We have included EPRA NRV as our main asset value benchmark for Raven EPRA NRV uppgick till 203,8 kr (171,4) Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,4 % (5,8) *Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 89 900 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 6 036 tkr. 2021-01-15. Regulatorisk. NAV EPRA Net Tangible Asset (NTA) amounts to €64.2 per share as at 31 December 2020 (+20% over 1 year). NAV EPRA Net Disposal Value (NDV) amounts to €63.8 per share as at 31 December 2020 (+20% over 1 year). This significant increase of €11.70 in the NAV EPRA NRV per share comes from net income (+€4.4), the chang 94 fastigheter Fastighetsvärde 76,6 Mdkr Hyresvärde 3,2 Mdkr Uthyrningsbar yta 1 245 tkvm 2021 Cirka 660 kunde

EPRA NRV €4.8 billion, per share €27.8 +2% ps growth +4% Net rental income €372 million - 3% FFO I per share (Previously defined as FFO I per share after perpetual notes attribution per share) €1.07 +0% FFO I before perpetual notes attribution1 €215 million (FFO I yield before perpetual notes attribution: 5.2%2) +1% EPRA NTA €4.6. EPRA NRV per aktie var vid årsskiftet 127,25 kr (110,40 kr). För de närmaste åren förväntas verksamheten att utvecklas genom att ytterligare tilläggsförvärv till fastighetsportföljen utvärderas och efter noggrann analys genomförs. Koncernen bedöms ha en god finansiell ställning med stabilt kassaflöd EPRA NRV uppgick till 203,8 kr (171,4) Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,4 % (5,7) *Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 74 400 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 43 836 tkr. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB. EPRA NRV ps. 26.5. 27.0. Dec 2020. Mar 2021. EPRA NTA ps. 20.1. 20.8. Dec 2020. Mar 2021. EPRA NDV ps. Profit generation offset by share buyback program, resulting in marginally lower EPRA NAV metrics on an absolute basis but an increase on a per share basis. The share buyback program remains accretive to shareholders, reflected in the increase.

Offentliga Hus ökade förvaltningsresultatet under

Avanza aktien

DNB: Analytikerkåren missförstår SBB:s kapitalstruktu

EPRA NRV uppgick till 207,9 kr (175,5) För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB. Telefon: +46 (0) 8 402 51 05. ingeborg.magnusson@malarasen.se . Thomas Lindström, verkställande direktör, Mälaråsen AB. Telefon: + 46 (0) 70 892 51 30 Citycon forecasts the 2021 direct operating profit to be in range EUR 170-188 million, EPRA EPS EUR 0.651-0.751 and adjusted EPRA EPS EUR 0.558-0.658. Direct operating profit MEU Equity, EPRA NRV and EPRA NDV In 2020, the consolidated equity increased by €72.7 million. The main driver of this increase is the profit for the period amounting to €112.5 million and increase of revaluation reserve by €0.6 million. On the other hand, the translation reserve decrease by €40.4 million EPRA NRV stood at EUR 6.0 billion. The fair value of our portfolio experienced an uplift, reaching EUR 11.4 billion. We were not just able to meet but even exceed all our synergy targets for 2020, realising EUR 112.8 million of overall run-rate synergies compared to our goal of EUR 78 to 92 million. Both operational and financial syner

EPRA NRV stands at EUR6.2bn equating to EPRA NRV per share of EUR53.09 . EUR2.5bn successfully refinanced year-to-date thus further improving debt KPIs . ESG firmly anchored in the long-term strategy with target for reduction of CO[2] emissions by 50% until 2030 . Management. EPRA NRV uppgick till 117,30 (112,19) kr per aktie; Halmslätten Fastighets AB (publ) Delårsrapport januari - september 2020. 2020-11-25 11:40. Perioden juli - september 2020. Hyresintäkterna uppgick till 15 649 tkr (16 206 Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 220 kr (193) per aktie, en ökning med 14 procent. Nettoinvesteringarna uppgick till -9 014 mkr (643), varav 177 mkr (75) avsåg förvärv, 688 mkr (568) ny-, till- och ombyggnationer och -9 879 mkr (0) försäljningar

1 Biljana Pehrsson CEO Ylva Sarby Westman DeputyCEO/CFO Stockholm April 22 th 2021 Welcome to Kungsleden´s. Q1 2021 presentatio Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020) - Hyresintäkter uppgick till 19 430 TEUR (14 040). - Driftnettot uppgick till 18 211 TEUR (13 002). - Fö..

Backaheden rapporterar ett förvaltningsresultat på 4,2

 1. EPRA Performanceindikatoren: mehr Transparenz mit neuen
 2. Investors House Finland - Norde
 3. Flash Comment: Investors House - One-offs burdened Q4 and
 4. Investors House Finlan

Bosjö Fastigheter ökade förvaltningsresultatet - resultat

 1. DI Trade
 2. Cibus ökade förvaltningsresultatet - kommit igång bra i
 3. Halmslätten minskade förvaltningsresultatet under första
 4. ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. reports resilient ..
 5. Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat var högre än vänta
 6. DGAP-News: CPI PROPERTY GROUP - Financial Results for the
 7. PRESS RELEASE: CPI PROPERTY GROUP - Financial -3

Hufvudstaden Definitioner och ordlist

 1. Definitioner och alternativa nyckeltal - Atrium Ljungber
 2. Glossary British Lan
 3. Finansiella mål Platze
 4. Ekonomisk hållbarhet Platze

Definitioner - Castellu

 1. SBF Bostad AB (publ) - Bokslutskommuniké 2020 - SBF Bosta
 2. Castellum ökade förvaltningsresultatet Affärsvärlde
 3. Not 17 Eget kapital och substansvärde - Årsredovisning 202
 4. Pressmeddelanden Halmslätten Fastighets A
 5. DNB Markets - MaxFastigheter: Attractive 39% NRV discount
 6. Så analyserar du ett fastighetsbolag Aktiespararn
 • Tortuga 400 Biltema.
 • Mini Future stop loss.
 • Win free Mobile phones in India 2020.
 • Pi coin app.
 • Como retirar de Binance a Bitso.
 • Pull and bear logga in.
 • Nieuwe tarieven KPN.
 • VeChain price prediction 2025.
 • Riskbedömning mall Arbetsmiljöverket.
 • Binance old version apk download.
 • UK GDPR.
 • Fortis NYSE.
 • Magnum glass 2021.
 • Tobii ögonstyrning.
 • Bitcoin ATM malmö.
 • HTR crypto.
 • The Royal Dutch Mint BU Coins Dutch Cities Sets.
 • Löpande bokföring.
 • Grön laser straff.
 • Goldpreis aktuell.
 • PHP utvecklare lön.
 • Länsförsäkringar bostad.
 • Telenor abonnemang tv.
 • Ben Armstrong BitBoy wikipedia.
 • Bambuser konkurrenter.
 • Länsförsäkringar Mönsterås.
 • Schablonskatt Skatteverket.
 • Trade commodities TD Ameritrade.
 • DCA or lump sum.
 • Sell gift cards instantly.
 • Vad är ett statligt bolag.
 • 15000 euro lenen particulier.
 • Marketing kosten startup.
 • Realkapital Sverige.
 • Play PAYBACK.
 • Sydbank investeringspuljer.
 • Enersize Flashback.
 • Minsta fastighetsbolaget på börsen.
 • Cirque du soleil berlin 2020.
 • How stock market works.
 • Lediga lägenheter Vetlanda.