Home

Optioner ISK

För att komma igång med att handla optioner på ISK behöver du göra följande: Öppna ett ISK och en aktie- och fonddepå. Har du dessa sedan tidigare fungerar de givetvis. Då man inte får inneha korta... Ansök om kreditkonto, derivatavtal och fullmakt derivat för ISK. Klicka här. Ansök om kredit- och. För att komma igång med att handla optioner på ISK behöver du göra följande: Öppna ett ISK och en aktie- och fonddepå. Har du dessa sedan tidigare fungerar de givetvis. Då man inte får inneha korta... Ansök om kreditkonto, derivatavtal och fullmakt derivat för ISK här. Ansök om kredit- och ramavtal. Tillåtna investeringstillgångar för handel på ett Investeringssparkonto (ISK) Finansiella instrument för handel på en reglerad marknad. Finansiella instrument för handel på en handelsplattform

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform där du kan spara till exempel aktier och fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust Du kan inte blanka aktier med ett ISK-konto. Det får inte handla med optioner på ISK-kontot. Massor med viktigt om ISK-konto. Du kan hitta mycket intressant information om ISK-konton och viktig fakta om investeringssparkonton här men också en del kul och bra att veta om vilket ISK-konto som är bäst Investeringssparkonto (ISK) gör det enkelt att spara i aktier och värdepapper utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser vid köp, omplacering och försäljning. Det är bara privatpersoner som kan öppna ett Investeringssparkonto. För att handel med värdepapper inom ISK ska fungera behövs en värdepapperstjänst Ja, ett investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform. Detta betyder att din skatt inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på ditt investeringssparkonto ökar eller minskar. Det talas om. Tänkte att det säkert är någon här som lyckats med att kunna köpa amerikanska optioner där man verkligen kan håva in lite deg. Då särskilt optioner för amc/gme. ISK-konton. 311. Överexponerade. Created Jan 18, 2021. Join. help Reddit App Reddit coins Reddit premium Reddit gifts

Korta optioner, upp till ett års löptid. Om optionerna har en löptid upp till ett år (korta optioner) och är lämpade för allmän omsättning, ska Alex ta upp 10 optionskontrakt till beskattning under beskattningsår 1. Han får själv välja om han ska ta upp de högre premierna eller de lägre. Han kan också välja en kombination På ett investeringssparkonto (ISK) kan du placera i olika sparformer. Du kan exempelvis kombinera ett sparande i aktier, fonder, obligationer och andra finansiella instrument. Du kan också ha kontanter på kontot. Du behöver inte deklarera för vinster och förluster när du säljer tillgångar du har i ett ISK

Dessutom beskattas optioner som är del av incitamentsprogram olika beroende på hur de utformats. Beskattning av olika typer av optioner. Köpoptioner och säljoptioner: När de handlas på ett investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas de preci Sälja optioner i investeringssparkonto (ISK) Publicerat den 06 december 2016 av admin Investeringssparkonto (ISK) har fördelar och nu är det hög tid för Onsdagsfonden att dra nytta av dem. Det visade sig dock inte vara helt enkelt att hitta en aktör som tillåter handel med derivat som optioner och terminer, än mindre att sälja/utfärda optioner i ISK Med ISK betalar du en årlig skatt. 2012 infördes ISK (Investeringssparkonto) i Sverige. Det speciella med ISK är att du inte betalar någon skatt för den vinst du gör, men i stället betalar du en årlig skatt som grundas på det sammanlagda värdet av dina tillgångar. Det spelar ingen roll om du gör vinst eller förlust utan du kommer. När ska jag välja ett ISK? Du ska välja ett ISK om du tror att din avkastning under året kommer att bli högre än brytgränsen vilket är 1,27 % år 2021. Generellt sett ska du välja ett ISK om du tror att din förväntade avkastning under det aktuella året kommer att slå statslåneräntan året innan (-0,09 % för 2020) plus 1 procentenhet

Handel: Aktier, fonder, terminer, optioner. Jag har startat ett ISK-konto hos Avanza och där har jag satt in ca 500 000 kr. Av dessa 500′ har jag satt in ca 280 000 kr i värdepapper och har alltså då ca 220 000 kr kvar att handla för Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du köpa och sälja fonder och andra värdepapper utan att behöva deklarera vinster och förluster. Istället för vinstskatt betalar du en årlig schablonskatt baserad på det värde du haft på kontot under året

ISK är en en form av konto för att spara i svenska aktier och fonder som har en rad fördelar. Den är framtagen för att stimulera vårt sparande i aktier och fonder. Det är enkelt vid deklaration, du kan när som helst sätta in och ta ut pengar ur kontot, det är i de flesta fall också skattemässigt gynnsamt IG.com/sv (tidigare IG-markets) är en av de smidigaste handelsplattformarna för CFD, optioner och warranter. Utöver användarvänlig plattform rapporteras stora delar av handeln automatiskt till Skatteverket vilket innebär att egen uträkning av skatt inte behöver ske. Turbowarranter inom ISK Kaptena gör det möjligt att äga onoterade aktier och värdepapper i kapitalförsäkring, och på så sätt skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt. Vissa kallar det för ISK för onoterat, andra kallar det Kaptena-lösningen Så fungerar optioner. Optioner klassas generellt som en placering med hög risk. Den underliggande tillgången kan till exempel vara ett aktieindex eller en aktie. Genom att köpa, ställa ut eller kombinera olika optioner kan man skräddarsy sina placeringar beroende på vad man tror om marknaden På ett turbo24-Investeringssparkonto (ISK) kan du endast handla med turbowarranter som är noterade på marknadsplatsen Spectrum. Ett Investeringssparkonto kan endast öppnas av privatpersoner som är bosatta och betalar skatt i Sverige. Företag kan inte öppna ett ISK. Att öppna ett Turbo24-konto är enkelt, smidigt och kostnadsfritt

Amerikanska aktier på ett ISK-konto. Hej! Jag äger ett antal aktier i bolag börsnoterade i USA på ett ISK-konto. Efter lite mer research har jag insett att det kanske är smartare att ha dessa aktier i ett kapitalförsäkringskonto. Jag läste dock någonstans om skatten på mina utdelningar inte övergår 500 kronor så påverkas jag inte. ISK är konstruerat så att ingen källskatt debiteras på kapitalinkomster (Ränta, utdelning och annan avkastning) från bolag som har sitt säte i Sverige - detta innebär att du som är innehavare av ett ISK inte behöver betala någon källskatt för kapitalinkomster från svenska bolag Ett investeringssparkonto (ISK) är en enkel och förmånlig kontoform där du kan spara i aktier, fonder, och andra värdepapper.. Kontot kan enbart ägas av en person (ni kan inte vara flera ägare till samma ISK), och juridiska personer (t.ex. företag) kan inte ha ett investeringssparkonto (då rekommenderas en kapitalförsäkring istället)

Så här fungerar optioner. En aktieoptionsaffär är ett avtal om att köpa eller sälja aktier till ett bestämt pris i framtiden. Köparen (eller innehavaren) köper en rättighet och behöver endast fullfölja avtalet om det är fördelaktigt för honom eller henne En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. Optioner utgör finansiella instrument och ingår i familjen derivatinstrument. Teckningsoptioner ges ut av bolaget, ofta i samband med nyemissioner Ett ISK konto, eller investeringssparkonto är en typ av konto som har skapats för att göra det så enkelt som möjligt för privatpersoner att investera i aktier, fonder, och en rad andra värdepapper.Kontot låter dig köpa och sälja värdepapper så ofta som du vill utan att behöva deklarera affärerna Ett ISK konto är fritt från avgifter när det kommer till att öppna ett konto och äga kontot. optioner eller terminer. Många av dem kan du investera i via Investeringssparkonto. En del av dem kräver att du har ett specialavtal med din nätmäklare för att du skall kunna handla med dem ISK-kontot är vanligtvis kostnadsfritt, men du får betala andra avgifter beroende på vilket sparande du väljer att ha på ditt ISK-konto. Om du sparar i fonder tar fondbolagen ut en fondförvaltningsavgift. Om du handlar med aktier eller andra värdepapper får du betala courtage vid köp och försäljning

Optioner i ISK? Värdepapper, valutor och råvaror: allmänt. Kul att du upattar vår närvaro här! Tråkigt att du missade detta. Vi skickade ut meddelande till alla våra kunder som hade optionsavtal och lade även upp banners på hemsidan samt skrev inlägg på Facebook och Twitter Investeringssparkonto, ISK, ett sparande för privatpersoner av aktier och andra värdepapper på ett enkelt och skatteeffektivt sätt. Skatten tas ut genom en årlig schabloninkomst på värdet på samma sätt som en ränta. Genomsnittsvärdet (den första dagen i varje kvartal) och statslåneräntan den 30 november året före inkomståret. Hej! Jag använder idag Nordnet för att handla aktier, ETF:er och fonder. Tänkte prova på att handla optioner. Men Nordnet tillåter tydligen inte det i en ISK

Värdepapperstjänst ISK. Investeringssparkonto (ISK) gör det enkelt att spara i aktier och värdepapper utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser vid köp, omplacering och försäljning. Det är bara privatpersoner som kan öppna ett Investeringssparkonto. För att handel med värdepapper inom ISK ska fungera behövs en. Har inte hittat något sätt att köpa/sälja optioner med ISK finns andra typer av konton men tror att det dras mer skatt då och vill ju inte betala 1. Get the total value of your ISK account - Tax is calculated on the amount in the account at the beginning of each quarter (i.e. January, April, July, October). The total value for the ISK account above would be 85,800 kr. Total Value = (18,000 + 21,000 + 21,800 + 25,000) = 85,800 kr. 2

Optioner - Tjäna pengar i både upp- och nedgång - Nordne

Gemensamma regler. Ränta och annan avkastning på fordringsrätter. Ränteutgifter. Avkastning på delägarrätter. Avyttring. Värdepappersfonder och specialfonder. Aktier, konvertibler och obligationer m.m. Optioner, terminer och andra derivat. Överföring till ett investeringssparkonto Investeringssparkonto. Investeringssparkontot, förkortat ISK, är den populäraste och bästa sparformen för aktier och fonder idag. Fördelen är att kontot inte omfattas av några avgifter och att du slipper deklarera dina aktieaffärer. Du ska välja ett ISK om du tror din avkastning under 2020 blir högre än schablonskatten på 1,5% Enligt mig så är svaret enkelt om man borde investera utländska aktier ISK eller KF. I en vanlig Aktie- & Fonddepå betalar man alltid 30% skatt på utdelningar, svenska som utländska. Men i en Kapitalförsäkring (KF) eller Investerarsparkonto (ISK) är skattereglerna annorlunda. Procentsatsen varierar beroende på vilken land aktiens.

Handelsregler Investeringssparkonto, ISK Tillåtna investeringstillgångar för handel på ett Investeringssparkonto (ISK) Finansiella instrument för handel på en reglerad marknad. Optioner och andra derivat. Utländska valutor. Valutaterminer och Futures Ordlista - engelska finansord. Här är min ordlista med engelska finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. För att lära mig all finansengelska har jag genom åren översatt och skrivit ner glosorna, eftersom jag lär mig saker och ting bättre när jag skriver Swedbank erbjuder ett ISK konto som fyller sitt syfte men som inte erbjuder något utäver det vanliga. Enda anledningen att välja att använda ett ISK konto från Swedbank är enligt oss att man redan är kund hos dem. Det finns flera bättre ISK konton å¨marknaden som är bättre än Swedbank och som vi rekommenderar före Swedbank om du vill öppna ett ISK Konto ISK är förmodligen den mest populära av de olika konton du kan välja bland. Anledningarna är många; det är enkelt att hantera för dig som sparar och det är oftast mycket skattemässigt fördelaktigt. ISK-konto är enkelt att jämföra mellan olika banker och nätmäklare, själva grundfunktionen är den samma hos alla aktörer

Investeringssparkonto (ISK) är det populäraste valet för de flesta privatpersoner i Sverige. Här nedanför är mina fyra råd när du ska välja mellan ISK eller KF: Vårt råd 1: Om du har KF i en storbank - byt till ISK (inom storbanken eller, ännu bättre, till en lågprisaktör). Vårt råd 2: Om du står i begrepp att påbörja ett. Courtage Nordea ISK. Courtage om du handlar online ligger på mellan 1-99 kr. Exakt hur mycket du betalar i courtage beror på hur mycket du investerar. På större affärer utgår ett courtage om 0,06%. Om du vill handla med aktier via telefon eller om du går in på ett bankkontor så är courtaget mycket högra. Du betalar då 0.40% i courtage

Internationella börser - Stocktrading

Så fungerar handel med optioner - Nordne

Nordnet Bank Omdöme 🥇 ISK, sparkonto, bolån och privatlånALEXIS KOUMOUDOS SÅLT AKTIER FÖR 3,7 MLN KR (NY) | Placera

ISK regler - Regler för Investeringssparkonto

 1. Avanza ISK. Att öppna ett ISK (InvesteringsSparKonto) hos Avanza är helt gratis. Du behöver inte betala något för att öppna kontot och det finns inga årliga avgifter. Det enda du betalar är courtage och avgifter på de transaktioner du gör. Läs mer under courtage för att se hur stora dessa kan vara
 2. ISK. Sedan den 1 januari 2012 kan svenska privatpersoner välja Investeringssparkonto (ISK) som sparform. Detta är en sparform som infördes för att underlätta för privatpersoner att spara i aktier, fonder och andra värdepapper. En av fördelarna med ISK är att det är enkelt att deklarera och den skatt som betalas är en schablonskatt
 3. Degiro har erbjudit svenska kunder ISK sedan 2016 och idag har man mer än 350 000 kunder som investerar i 18 länder. Man erbjuder numera även investeringssparkonto (ISK) för sina svenska kunder, något som var begränsat när de första lanserade. Läs mer om ISK och hur det fungerar här
 4. er på Nasdaq: ISK-avtal: Flytt av värdepapper mellan ISK: Flytt av värdepapper till ISK: Avtal om investeringssparkonto: Övrig information: Allmänna bestämmelser för depå/konto fr.o.m 3 januari 2018: Allmänna bestämmelser för depå/kont

Räntan på ISK konto är idag mycket låg, normalt under 1%. SEB där jag har mitt ISK konto ger idag 0.55% ränta på insatt kapital. Med en ISK skatt på 0.447% så går över 81% av räntan till skatt. Då är det bättre att få 30% skatt på räntan om man lyckas hitta ett sparkonto som ger lite mer ränta än vanliga bankonton Grinding EVE ISK is always time-consuming and rarely enjoyable, which is why manyplayers choose to buy ISK directly from other players at PlayerAuctions. Here,all ISK sellers are verified, and you are guaranteed safe and in-time deliveryor your money back. SELL. 4.9. Based on the total ratings of 132 orders in the past 30 days

Kapitalförsäkringarna som slukar pensionspengar - Nordnet

Skatt på investeringssparkonto Skatteverke

Prislista handel med aktier och värdepapper på svenska nordiska och övriga börser i appen, på internet och på konto Villkor 1:43 För fyrtiotre (43) st aktier i Terranet A, respektive B erhålls en (1) st Terranet TO 5 B. Sista dag för handel i Terranets respektive aktieslag med rätt till utdelningen var den 11 maj 2021. AktieinvestEn av Sveriges äldsta nätmäklare Under artistnamnet Aktieinvest bjuder vi in intressanta personer att blogga om spännande ämnen, [ EVE ISK is an equivalent of Gold in the most typical massively multiplayer online games, and it's the primary currency on the in-game's market in EVE Online. ISK is used to buy, sell, and trade pretty much everything in EVE Online, making it a necessity for players to earn as much ISK as possible while exploring space

Fördelar & Nackdelar med ISK-kont

We are a team of those who make the worlds of Eve possible so here one can get as much of Eve isk as he needs. Moreover since we are closely connected with this game, we offer you not only currency itself, but also the option to buy Eve account, modules, ships and all other things available in the game ISK skatt 2020 blir därmed 0,375%. Kapitalunderlaget baseras på kontovärdet och de insättningar man har gjort under året. Vill du se en mer utförlig beräkning för ISK respektive KF kan du kolla in dessa artiklar där vi förklarar mer om dessa kontotyper: Investeringssparkonto. Kapitalförsäkring EVEMarketer is market data and statistics tool for EVE Onlin GBP/ISK Översikt Här nedanför hittar du information om: GBP/ISK. Mera info får du genom att gå till de andra avsnitten på den här sidan, såsom historiska data, diagram, omvandlare, relaterade analyser o.s.v USD/ISK Översikt Här nedanför hittar du information om: USD/ISK. Mera info får du genom att gå till de andra avsnitten på den här sidan, såsom historiska data, diagram, omvandlare, relaterade analyser o.s.v

Video: Värdepapperstjänst ISK - handla värdepapper smidigt ISK

Svar på vanliga frågor - Investeringssparkonto Skatteverke

The Institution of Surveyors of Kenya (ISK) is a land sector professionals' organization made up of Valuers, Land Surveyors, Geomatic Engineers, Registered Estate Agents, Property Managers, Building Surveyors, Land Administration Managers and Facilities Managers. Current membership stands at over 4000 spread throughout the Country. ISK Branche In finance, a foreign exchange option (commonly shortened to just FX option or currency option) is a derivative financial instrument that gives the right but not the obligation to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date. See Foreign exchange derivative.. The foreign exchange options market is the deepest, largest and. LP Store - Return on ISK. Select your corporation, to see what ratio of isk to lp you can get with your corporation's LP. No warranty is given for any purpose. Any figures here are merely a guide and should be treated with appropriate caution, ideally being checked before you blow all your LP buying something that's been manipulated ISK Auto Mart. 102 likes · 5 talking about this. The best Automobile dealership in Sri Lanka. High-grade vehicles, brand new or recondition, for the best prices with premium aftercare service. All..

Optioner : ISKbet

Komplett är kanske mest känt i Sverige för att äga Webhallen, som stod för cirka 62% av dess intäkter inom kategorin B2C under 2020. Den norska entreprenören Stein Erik Hagens ägarbolag Caniva Invest, som äger 97% av Komplett i dag, tänker sälja upp till 23 miljoner aktier i transaktionen, med option på ytterligare 3,5 miljoner aktier Currently, is the fastest way to send EUR - ISK. What payment methods are available when sending money from France to Iceland? Most money transfer providers allow you to deposit and send money using various payment methods, but not all providers offer every option ISK to EUR Currency Transfers. Germany introduced the EUR as the country's official legal tender in 2002, after a transitional period which saw the phasing out of the previous currency, the German Deutschemark. That same year, The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) was introduced as the new financial regulator of Germany.BaFin is an independent authority that is responsible for. Buy EVE ISK for $1.10/100M ISK from our trusted seller o7_IskInjector today (Offer ID: 162654139, Server: Tranquility). 24 Hours Delivery. Shop Now RBI Money Printing Should Be Last Option, Govt Can Consider Covid Bonds: D Subbarao. By Pti | Published: Wednesday, June 9, 2021, 19:26 [IST] The central.

Beskattning av optioner Rättslig vägledning Skatteverke

@8MAN_fake88 否定する要素がないですし? 休憩ってそんなわたしは作業みたいな感じではしてないので わたしはそう思ってやってるので。話をする事がここに来る主な理由でもあります Investeringssparkonto (ISK) är en särskild typ av konto där privatpersoner i Sverige kan köpa, sälja och förvara vissa sorters värdepapper - inklusive många olika aktier och fondandelar. och tillhandahållare som inte erbjuder optioner De allra flesta värdepapper kan handlas, men det kan finnas några undantag. Premieobligationer passar till exempel inte i ISK, eftersom du får betala schablonskatt på eventuella vinster. Du kan inte heller utfärda optioner naket, däremot kan du köpa, sälja och utfärda så kallade covered calls Find price of OptionCoin (OPTION) in ISK and other fiat currencies of the world. Market Cap: $266b. 24H Vol: $136b. btc dominance: 62.39%. May 17, 2021 Login; Sign Up. Få nyheter, analyser, självuppdaterande realtidskurser med mera. Ta del av vår fullständiga prislista för Värdepapperstjänst Personlig mäklare ISK

Jämför investeringssparkonton - IS

Finns det någon nackdel att ha flera ISK? En vanlig fråga som jag ofta ser ställas i olika investeringsgrupper. Och det korta svaret är nej, det finns ingen tydlig nackdel att ha flera ISK. Tvärtom, många är vi som tycker att sparandet blir mer strukturerat Buy and sell Bitcoin online without ID verification - use PayPal, credit/debit card or bank transfer, gift cards, cash by mail, Venmo or any other method ISK Series DC-DC Converter xxx Series 1 www.xppower.com Models & Ratings Notes 1. Input currents measured at nominal input voltage. 2. Typical value at full load. 3. For optional tape & reel option add suffix -TR to the end of the p/n

fondrobot | Aktiemäklare

Optioner - En introduktion till hur en option fungera

An announcement from Landeigendafélag Hrauns sf, the group of landowners who own the land where the eruption is taking place, states that a parking fee at the new car park near the eruption will charge 1000 ISK per car. This is confirmed by Sigurður Guðjón Gíslason, one of the landowners, in a. This recovery example guides you through TestDisk step by step to recover a missing partition and repair a corrupted one. After reading this tutorial, you should be ready to recover your own data. Translations of this TestDisk manual to other languages are welcome Name. Like the Nordic currencies (such as the Danish krone, Swedish krona and Norwegian krone) that participated in the historical Scandinavian Monetary Union, the name króna (meaning crown) comes from the Latin word corona (crown).. The name Icelandic crown is sometimes used alternatively, for example in the financial markets. First krona, 1874-198

Minifutures | Hur de fungerar och hur du handlar på bästa sättDegiro ISK - Viktigt att veta innan du blir kundAvanza eller Nordnet - Vilken nätmäklare skall man välja?Värdepapper – investeringar i aktier och räntor

I walk away with your isk >> I am mature and will not do it. It is just a game and we are here to have fun and make friends, enjoying the creative imagination of this sci-fi universe. * Summary Wanted: 3 Billion Interest Rate: 10% Collateralized: No Start Date: 15 September 2011 or the time you send me isk. Extended Option at the end of 1 month Answer 1 of 8: Hello, I know Iceland mostly uses credit cards. I went to try and get ISK (I am in the US) to have cash on hand to tip our tour managers/bus drivers and could not get ahold of it. Anyone know if tipping with Euros would be okay? Any.. The new shares will be offered to the employees exercising their share purchase option for the subscription price of ISK 5.40 per share. The total amount the Company expects to raise is ISK 1.614.582

 • Bruno Mathsson Karin Chair.
 • Daily crypto news.
 • Exodus hardware wallet.
 • Xooon Groningen.
 • How to stop being a beta male Reddit.
 • DKB Sparplan einmalig.
 • Why to join JP Morgan.
 • SEB Pension och försäkring kontakt.
 • Dogecoin bot Discord.
 • BitPay wallet private key.
 • S21 Reddit.
 • Steam avatar frame.
 • Horecasite Groningen.
 • Vorsicht, Falle Oktober 2020.
 • New American Funding Indeed.
 • Starbreeze rapport.
 • Brasilien export.
 • Näsklämma Bäst i test.
 • Learn Binance.
 • Ross Stevens Bitcoin.
 • DIY CO2 aquarium.
 • Skogskonto Handelsbanken.
 • Zimmerdeko selber machen.
 • HDI Somalia.
 • China digitale munt.
 • Stöten Mitt deluxe.
 • Näsklämma simning Junior.
 • Nassau Hotel Breda.
 • Skillnad mellan LSS och SoL.
 • Excel Trading.
 • Alfa Laval wiki.
 • WAULT calculation Excel.
 • Minimalisterna.
 • How to find Amazon Spin and Win.
 • Austria corporate tax rate.
 • HDI Somalia.
 • UK Prospectus.
 • Rosersbergs slott meny.
 • Brunstad soffa begagnad.
 • Brunstad Fia.
 • Umeå kommun Bygga, bo.